Đăng ký Đăng nhập

Chính sách bảo mật tại Fun88linkvao.com

Chúng tôi cam kết nhận thức và tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của quý khách và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ cơ quan luật pháp và theo các quy định hiện hành, hoặc theo yêu cầu của tòa án. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đáng tin cậy của chúng tôi và các cơ quan tài chính khi cần thiết để hoàn thành việc thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng sẽ được truyền qua phần mềm Bảo mật (theo tiêu chuẩn bảo mật SSL 128 bit) và được lưu trữ trong một môi trường hoạt động an toàn, không thể bị xâm nhập. Truy cập nội bộ vào dữ liệu được giới hạn và kiểm soát một cách nghiêm ngặt.

Fun88linkvao.com và các đối tác của chúng tôi có thể liên lạc với quý khách qua email để cung cấp thông tin về các chương trình có lợi cho quý khách. Chính sách của Fun88linkvao.com là không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân đã được lưu trữ tại Fun88linkvao.com với bất kỳ bên thứ ba nào.

Ghi nhận thông tin qua Tổng Đài Điện Thoại:

Khi quý khách hàng tự liên hệ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng liên lạc với quý khách, cuộc trò chuyện sẽ được ghi âm để kiểm tra chất lượng cuộc gọi và đảm bảo an toàn cho tài khoản của quý khách.

Quý khách hàng vui lòng lưu ý: Việc đăng ký tài khoản thành công trên trang web đồng nghĩa với việc quý khách đã nhận thức và đồng ý rằng chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách cũng như ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại.