Đăng ký Đăng nhập

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN TỪ FUN88LINKVAO

FUN88LINKVAO được cấp phép và tuân thủ hoàn toàn các quy định trong việc cung cấp dịch vụ cá cược thể thao và các dịch vụ cá cược trực tuyến khác. Quý khách vui lòng lưu ý rằng các khoản nợ trò chơi trực tuyến có đủ điều kiện thi hành theo pháp luật.

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 và thay thế mọi điều khoản và điều kiện trước đó. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào, hoặc các điều chỉnh theo thời gian hoặc bất kỳ quy định có hiệu lực nào, quý khách không được phép sử dụng hoặc truy cập các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Các Định nghĩa

Các quy định dưới đây sẽ giải thích các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho việc sử dụng, truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ “chơi thật” nào được cung cấp bởi Fun88linkvao (các thuật ngữ như “Fun88”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng ta” được hiểu là chúng tôi trong ngữ cảnh này) tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai (“Dịch vụ”) trên và/hoặc thông qua trang web https://fun88linkvao.net/ và bất kỳ trang web nào khác hoạt động dưới tên Fun88linkvao (“Trang web”). Các quy định này cần được đọc kỹ cùng với quy tắc chơi trò chơi (ví dụ: “Luật chơi cược”) có thể áp dụng, và tất cả các điều khoản, điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy cập vào Trang web và thông tin liên quan (cùng với các “Điều kiện và Điều khoản” này).

Cược hoặc “đặt cược” theo các Điều kiện và Điều khoản này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đánh cược, đánh bài và tham gia các hoạt động cờ bạc liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào (các Dịch vụ) được cung cấp trên trang web (các trang web).

Thiết bị (các Thiết bị) được xác định là bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn đến máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, và các dụng cụ cầm tay khác được sử dụng để truy cập và tham gia Dịch vụ trên trang web (các trang web).

Phần mềm được định nghĩa là bất kỳ chương trình nào dành cho máy tính, dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm cả thông tin người dùng liên quan đến những thứ nêu trên) yêu cầu cài đặt vào Thiết bị để cho phép quý khách sử dụng, truy cập và tham gia vào các Dịch vụ với mục đích sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ được cung cấp trên trang web thông qua Thiết bị của quý khách.

Cá cược thể thao có nghĩa là hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có khả năng truy cập và/hoặc được cung cấp trên một phần của trang web có tên “Thể Thao”, bao gồm tất cả các dịch vụ liên quan và các hoạt động cá cược trực tuyến.

Chấp nhận

Bằng cách đánh dấu vào ô “Bạn phải xác nhận rằng bạn đủ 21 tuổi và bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản của Fun88linkvao” và nhấp vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” trong quá trình đăng ký, quý khách hiểu và đồng ý rằng:

 • Quý khách đã đọc, hiểu toàn bộ và chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản này; và
 • Những Điều kiện và Điều khoản này thiết lập một Thỏa thuận pháp lý (“Thỏa thuận”) có hiệu lực giữa quý khách và FUN88 liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi đủ 21 tuổi và tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của FUN88”, không nhấp chuột vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” và không tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc tải về và/hoặc cài đặt Phần mềm.

Sự Sửa đổi

Tại Fun88linkvao chúng tôi có quyền duy nhất bổ sung, cập nhật và sửa đổi các Điều kiện và Điều khoản này cùng với Luật Cá cược Nhà cái (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) vào bất kỳ thời điểm nào, và các bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên Trang web. Các Điều kiện, Điều khoản và Luật Cá cược Nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào sẽ có hiệu lực kể từ khi được công bố trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên trang web và qua thiết bị của chúng tôi sau khi công bố đó chứng tỏ sự chấp thuận của quý khách đối với những Điều kiện và Điều khoản đã được sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố vào bất kỳ thời điểm nào.

Quý khách hiểu và đồng ý rằng quý khách có trách nhiệm tự kiểm tra xem có bất kỳ sửa đổi, cập nhật và/hoặc điều chỉnh nào không. Fun88 linkvao, có quyền đơn phương điều chỉnh, sẽ thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật tương tự. Tuy nhiên, việc FUN88 cung cấp thông báo này bất cứ lúc nào không có nghĩa là FUN88 bị ràng buộc phải thông báo với quý khách về bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào.

Quyền sở hữu trí tuệ và thông tin

Thông tin, dữ liệu và tư liệu được cung cấp và tạo ra để quý khách sử dụng hoặc phát sinh và/hoặc thu thập thông qua Trang web, Dịch vụ và/hoặc Thiết bị, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tài liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách cố định, con số cược và tỷ lệ cược, văn bản, biểu đồ, hình ảnh và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về FUN88 và/hoặc người cấp phép của chúng tôi và chỉ được phục vụ cho cá nhân của quý khách và sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Theo quy định rõ ràng trong Điều kiện và Điều khoản, quý khách không được sao chép, biên soạn, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, chia sẻ với bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả qua các chương trình cáp, xuất bản, chuyển giao, bán, cho thuê, thuê hoặc cấp phép hoặc các hình thức khác làm cho thông tin trở thành công khai đối với người khác, hoặc trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác và/hoặc Thiết bị mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc trong trường hợp tư liệu của bên thứ ba, mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu trí tuệ liên quan đến tư liệu đó.

Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên trang web và/hoặc thông qua Thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền, nhãn hiệu và lợi ích liên quan đến Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên trang web thuộc sở hữu và được cấp phép hoặc kiểm soát bởi Fun88 linkvao và/hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi. quý khách hiểu rằng quý khách không có quyền hoặc lợi ích, hoặc bất cứ quyền gì với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin qua việc sử dụng và truy nhập của quý khách với các phương tiện nói trên được cung cấp tại website và/hoặc qua các Thiết bị.

Điều kiện sử dụng Website Fun88linkvao

Để sử dụng dịch vụ, quý khách cam đoan rằng sẽ không sử dụng trang web, dịch vụ, phần mềm và/hoặc thông tin với bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Đồng thời, quý khách phải tuân thủ các điều kiện sau đây để sử dụng dịch vụ:

 • Người chơi không là công dân của Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan hoặc bất kỳ khu vực nào khác mà chúng tôi có thể xác định trong tương lai.
 • Người chơi chỉ đại diện cho chính mình và không thay mặt cho người khác.
 • Người chơi không bị hạn chế bởi luật pháp.
 • Người chơi không bị xác định là người chơi có vấn đề hoặc bị ép buộc liên quan đến việc đánh bạc.
 • Người chơi đủ tuổi hợp pháp, tức là (a) đủ 21 tuổi hoặc (b) tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật áp dụng cho quý khách, tuổi nào lớn hơn.
 • Người chơi phải nhận thức rõ về rủi ro mất tiền khi sử dụng dịch vụ.
 • Người chơi không gửi tiền từ các hoạt động phạm pháp hoặc bất hợp pháp khác.
 • Người chơikhông thực hiện hoặc có ý định thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép liên quan đến tài khoản và sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ và tài khoản cá cược của mình để thực hiện các hoạt động đó.
 • Người chơi phải bảo đảm tính bảo mật của tên đăng nhập, số tài khoản và mật khẩu và thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ vi phạm bảo mật nào.
 • Người chơi phải chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình và không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại thiệt hại do việc sử dụng thông tin đăng nhập của quý khách bởi bên thứ ba.
 • Cấm gây cản trở hoặc làm giảm hoạt động của Dịch vụ và trang Web, không được thu thập thông tin của người sử dụng khác.
 • Cấm tải lên hoặc phân phối chương trình, tập tin hoặc dữ liệu có vi-rút, gây nguy hại hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web
 • Việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, trang Web và thông tin của bạn không được vi phạm pháp luật hoặc quy định nào áp dụng cho bạn hoặc từ quốc gia bạn truy cập vào trang Web hoặc sử dụng Thiết bị.
 • Cấm sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phương pháp nào để cản trở hoặc gây cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ, Thiết bị, phần mềm, trang Web, thông tin hoặc giao dịch được cung cấp bởi trang Web và/hoặc Thiết bị. Đặc biệt, không sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác để đánh bại hệ thống và không thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với người chơi khác để lừa gạt Fun88 hoặc người chơi khác.
 • Cấm gửi hoặc chuyển tài liệu phi pháp, gây quấy rối, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, khích động, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm pháp luật.
 • Bạn không được liên quan đến Fun88 hoặc bất kỳ công ty liên quan nào và không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, cộng tác viên hoặc đặc vụ của Fun88. Bạn cũng không được là người thân của những người này.
 • Cấm can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, trang Web, phần mềm, Thiết bị và thông tin của người sử dụng khác, tham gia vào cuộc khảo sát, cuộc thi, gửi/chuyển thư rác hoặc phát tán thư điện tử rộng rãi một cách tự nguyện.
 • FUN88linkvao có quyền yêu cầu kiểm tra và xác thực thông tin từ nhà cung cấp trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo, nhằm đảm bảo tính minh bạch. Nếu xác nhận vi phạm các quy định và chính sách cược, FUN88 có thể khóa tài khoản và hủy tiền thắng cũng như số dư trong quỹ.
 • Cấm gửi tiền thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn không được phép sử dụng hoặc nhận

Đăng Ký và Mở Tài Khoản Cá Cược và Tư Cách Thành Viên

Để tham gia Fun88 và sử dụng dịch vụ cá cược, quý khách cần đăng ký và mở tài khoản mới theo hướng dẫn trên trang web (đơn đăng ký thành viên). Quý khách cam đoan rằng thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và trung thực. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và chỉ tiết lộ khi có yêu cầu theo luật pháp, lệnh tòa án hoặc quy định. Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng và tuổi để xác minh đơn đăng ký. Quý khách chỉ được mở một tài khoản và chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký và chấm dứt các tài khoản trùng lặp.

Đặt Cược và Quy Trình Chấp Nhận Đặt Cược

Chúng tôi chấp nhận đặt cược trên trang web cho các trò chơi, thể thao và sự kiện khác theo quy định của Nhà Cái và các Điều khoản. Nếu xảy ra lỗi hệ thống hoặc thiếu thông báo đúng cho người chơi, các cược trong sự kiện đó sẽ bị hủy. Chúng tôi có quyền từ chối và hủy bỏ các cược mà không cần giải thích lý do. Chỉ chấp nhận đặt cược qua internet hoặc các thiết bị tương tự. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và đặt cược chính xác. Mọi giao dịch được ghi lại trong cơ sở dữ liệu. Không được đặt cược sau thời gian quy định hoặc sau khi sự kiện đã bắt đầu và/hoặc kết quả đã biết. Chúng tôi có quyền từ chối và không chấp nhận những đặt cược sau thời gian quy định

 • Nếu đặt cược sau khi sự kiện đã bắt đầu nhưng không trong thời gian “trong trận” hoặc “nghỉ giữa hiệp”, Fun88 có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa đặt cược đó.
 • Kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được giải quyết trong ngày để xác định kết quả đặt cược. Yêu cầu thay đổi kết quả sẽ không được công nhận, và kết quả ban đầu của cược sẽ được giữ nguyên.
 • Nếu địa điểm tổ chức sự kiện thể thao thay đổi, Fun88 có quyền hủy bỏ tất cả các đặt cược dựa trên địa điểm ban đầu.
 • Người chiến thắng sự kiện hoặc trò chơi sẽ được quyết định vào ngày kết thúc theo Luật Cá Cược của Fun88.
 • Fun88 không công nhận trò chơi bị hoãn, kháng nghị hoặc quyết định đảo ngược cho mục đích cá cược.
 • Nếu quý khách chọn một cá cược không có giá trị trong một cược hỗn hợp, chỉ các cược hợp lệ khác sẽ được thanh toán.
 • Các tỉ lệ cược và hàng hóa có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, và tỉ lệ cược đã được xác định tại thời điểm đặt cược.
 • Trong trường hợp lỗi rõ ràng, sai sót hoặc sự cố hệ thống do Fun88 gây ra, các cược, hàng và tỉ lệ cược không đúng sẽ bị hủy. Fun88 có quyền sửa lỗi và liên lạc với quý khách để thay đổi cược.
 • Không chấp nhận đặt cược đồng thời cho cùng một sự kiện từ phía quý khách.
 • Quyết định của Fun88 về đặt cược và các giao dịch liên quan là cuối cùng và không thể thay đổi.
 • Khi đặt cược bằng tiền VND, vui lòng bỏ ba (3) số 0 cuối cùng và cược sẽ được tính theo bội số của 1000.
 • Nếu có sự lặp lại của yêu cầu đặt cược từ các khách hàng có dấu hiệu gian lận hoặc kết hợp cược trùng hoặc tương tự trong một thời gian ngắn, Fun88 có quyền từ chối đăng ký các yêu cầu đó.

Giải quyết các giao dịch

 • Chủ thẻ phải trùng tên với tên được đăng ký trên Fun88. Fun88 có quyền từ chối giao dịch nếu tên không khớp.
 • Quý khách chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ đối với Fun88 và/hoặc người chơi khác. Quý khách không được khiếu nại, từ chối hoặc đảo ngược thanh toán và phải bồi hoàn Fun88 cho các khoản phí và tổn thất phát sinh.
 • Fun88 có quyền chấm dứt dịch vụ và thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ nợ theo quyết định của mình.
 • Khoản thắng cược tối đa mà Fun88 thanh toán cho thành viên trên Cá Cược Thể Thao sẽ hạn chế tại GBP : 100,000$ (hoặc tương đương). Tiền cược tối đa có thể thay đổi tùy theo danh sách cược nhỏ và không vượt quá số tiền có sẵn trong tài khoản của quý khách.
 • Số tiền thắng cược không bao gồm số tiền đã cược trước đó và sẽ được xem xét khi đặt cược.
 • Fun88 không chịu trách nhiệm hay cam đoan về nguồn quỹ/số tiền thắng cược ghi trong tài khoản của quý khách nếu có lỗi. Fun88 có quyền vô hiệu hóa giao dịch liên quan đến nguồn quỹ đó.
 • Quý khách phải thông báo cho Fun88 ngay lập tức nếu có lỗi trong nguồn quỹ ghi trong tài khoản của quý khách. Fun88 có quyền rút và vô hiệu hóa các khoản tiền đó và không cho phép giao dịch sử dụng chúng.
 • Trách nhiệm trả thuế, phí và chi phí liên quan đến số tiền thắng cược là của quý khách theo luật hiện hành.
 • Nhận tiền thắng cược
 • Số tiền thắng cược được ghi có vào tài khoản của quý khách và có thể rút theo chính sách rút tiền sau khi gửi bản sao giấy tờ tùy thân và/hoặc thẻ tín dụng/thẻ nợ.
 • Nếu nhà phát hành thẻ cho phép, số tiền thắng cược có thể được ghi vào thẻ tín dụng hoặc thẻ nợ được sử dụng để gửi tiền ban đầu. Tên trên séc hoặc bức điện tín ngân hàng phải khớp với tên chủ thẻ đã đăng ký.
 • Số tiền cược phải đạt mức cược yêu cầu trước khi được rút. Fun88 có quyền lấy phí đặt cọc và rút tiền.
 • Quý khách phải thanh toán và bồi hoàn tất cả các khoản phí ngân hàng liên quan đến giao dịch cá cược. Fun88 có quyền khấu trừ phí này từ số tiền thắng cược trước khi trả lại cho quý khách hoặc từ tài khoản của quý khách (nếu có).
 • Nếu tài khoản không hoạt động hoặc không có hoạt động nào trong vòng 24 tháng, bao gồm đăng nhập, gửi tiền, rút tiền và/hoặc đặt cược tại Fun88, tài khoản đó có thể bị tạm khóa. Để yêu cầu mở khóa tài khoản tạm khóa, quý khách vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng qua Live chat.

Khuyến mãi và tiền thưởng

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng phải tuân theo Điều kiện và Điều khoản này và có thể có các Điều kiện và Điều khoản riêng cho từng khuyến mãi. Fun88 có quyền treo, rút hoặc sửa đổi các chương trình thưởng và các Điều kiện và Điều khoản liên quan vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Nếu Fun88 cho rằng một người sử dụng đang lợi dụng hoặc cố ý lợi dụng tiền thưởng hoặc khuyến mãi, hoặc có vẻ thu được lợi ích từ việc lạm dụng đó, Fun88 có thể ngăn chặn, từ chối, treo, giữ lại, thu lại hoặc rút người sử dụng khỏi chương trình theo cách chúng tôi xem là thích hợp.

Miễn trách nhiệm

Quý khách đồng ý miễn trách nhiệm cho Fun88, cổ đông, nhân viên, quan chức, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, cộng tác viên, công ty con và đại lý về bất kỳ tổn thất, tổn hại hoặc khiếu kiện (bao gồm phí theo kiện) phát sinh cho quý khách do việc truy cập trang web, tải xuống hoặc cài đặt phần mềm, tham gia cá cược và/hoặc sử dụng các dịch vụ, phần mềm và/hoặc thông tin, cũng như vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc luật cá cược Nhà cái.

Tuyên Bố Từ Chối và Những Cảnh Báo Cụ Thể

Cá cược là hoàn toàn do ý muốn, phán đoán và rủi ro của quý khách. Quý khách thừa nhận rằng dịch vụ, trang web và thông tin không mang tính công kích, đáng chê trách, thiếu công bằng hoặc không nghiêm chỉnh. Một số luật không quy định tính hợp pháp của hoạt động đánh bạc trực tuyến và từ xa, trong khi luật khác xác định rõ ràng đánh bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích việc truy cập và sử dụng các trang web, thông tin và/hoặc dịch vụ mà việc truy cập và sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Các dịch vụ, thông tin và trang web không được coi là mời chào, hoạt động hoặc khuyến khích bởi chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào có xem là bất hợp pháp. Tuân thủ các luật pháp hợp lệ là trách nhiệm của quý khách và Fun88 không đại diện cho bất kỳ điều gì liên quan đến dịch vụ, phần mềm, trang web hoặc thông tin tuân thủ luật pháp áp dụng đối với quý khách.

Dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin được cung cấp “as is” (theo trạng thái hiện tại). Theo các Điều khoản và Điều kiện, Fun88 không chịu trách nhiệm hay đảm bảo bất kỳ hình thức nào đối với dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin đó. Trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật, không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, từ pháp luật hay bất kỳ nguồn gốc nào khác đối với dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin. Fun88 không đảm bảo tính chính xác, đúng thời điểm, an toàn, không bị gián đoạn, không có lỗi, không bị can thiệp từ bên ngoài, không có lỗi được sửa chữa đối với dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin.

Fun88 không chịu trách nhiệm cho các lỗi hệ thống hoặc lỗi liên lạc gây ảnh hưởng đến thanh toán hoặc các yếu tố khác của Dịch vụ. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa các đặt cược bị ảnh hưởng và tiến hành sửa chữa lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí nào liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin. Chúng tôi từ bỏ bất kỳ cam đoan và trách nhiệm nào liên quan đến các bên thứ ba cung cấp Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiếu sót, vi phạm hoặc sự không hoạt động từ các đối tác bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay tổn hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin. Chúng tôi chỉ cam đoan rằng thông tin được cung cấp cho mục đích tham khảo và không tạo thành lời khuyên hoặc cam đoan. Việc từ bỏ và loại trừ nghĩa vụ trong các Điều kiện và Điều khoản này đại diện cho sự phân phối công bằng và hợp lý của rủi ro và lợi ích giữa quý khách và Fun88. Quý khách cũng phải đồng ý rằng những từ bỏ và giới hạn này có hiệu lực tối đa theo pháp luật hiện hành.

Quý khách phải gửi yêu cầu tranh chấp bằng văn bản đến địa chỉ được cung cấp trong phần Danh bạ trên website trong vòng 14 ngày kể từ ngày có kết quả của trò chơi hoặc sự kiện. Trong trường hợp không thống nhất giữa kết quả trên thiết bị của quý khách và kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch của chúng tôi, kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch chứng nhận bởi Trưởng Phòng Công nghệ sẽ được coi là quyết định cuối cùng không thể chối cãi. Chúng tôi khuyến khích quý khách lưu trữ các giao dịch, xác nhận cược và các giao dịch nạp/rút tiền. Quý khách cần tuân thủ các quy tắc và thông báo về thay đổi. Nếu chúng tôi không thể giải quyết giao dịch của quý khách, quý khách có thể tham khảo vấn đề tại [email protected] . Các công ty cược nước ngoài được cấp phép phải thông báo với thành viên/người chơi rằng các cược sẽ không có giá trị nếu vi phạm luật.

Chấm Dứt, Đóng Tài Khoản hay Treo Dịch Vụ

Ngoài những quyền khác, Fun88 có quyền vô hiệu hóa số tiền thắng cược và tịch thu số dư trong tài khoản cá cược của quý khách, chấm dứt thỏa thuận, treo cung cấp dịch vụ hoặc đóng tài khoản của quý khách nếu có căn cứ hợp lý cho những lý do sau đây:

 • Quý khách có nhiều tài khoản hoạt động với Fun88.
 • Thông tin tài khoản không trùng khớp với thẻ tín dụng, thẻ nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng với Fun88.
 • Quý khách tham gia chương trình khuyến mại và rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu của chương trình đó.
 • Quý khách cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc nhầm lẫn.
 • Quý khách không cung cấp hoặc xao lạng việc cung cấp thông tin nhận dạng theo yêu cầu.
 • Quý khách chưa đủ tuổi hợp pháp.
 • Quý khách truy cập và tham gia Dịch vụ từ một quốc gia cấm theo luật pháp.
 • Quý khách yêu cầu hoặc thực hiện các hành động gian lận, từ chối giao dịch hoặc tiền gửi.
 • Quý khách gửi tiền từ hoạt động tội phạm, bất hợp pháp hoặc trái phép.
 • Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản và tịch thu số dư nếu có bất kỳ hành vi gian lận, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hợp tác gian lận với người chơi khác để đánh lừa Fun88. Ngoài ra, nếu quý khách cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình, vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng, hoặc không cung cấp thông tin chính xác về địa chỉ của mình, dịch vụ sẽ bị treo và tài khoản của quý khách sẽ bị ngưng hoạt động. FUN88 có quyền đóng tài khoản của khách hàng mà không cần thông báo trước và có thể treo hoặc đóng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ mà không cần thông báo trước.

Bổ Sung hay Gián Đoạn Các Trò Chơi

Chúng tôi có quyền tự quyết và không cần báo trước cho quý khách, để thêm trò chơi mới hoặc chức năng mới vào trang web, hoặc bắt đầu, chấm dứt, gián đoạn, hạn chế truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào tại bất kỳ thời điểm nào, mà không chịu trách nhiệm trước bất kỳ bên nào.

Vi Phạm Các Điều Kiện và Điều Khoản

Fun88 có quyền sử dụng mọi biện pháp pháp lý và công lý để giải quyết các vi phạm liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập Dịch vụ, trang web và thông tin cho một cá nhân cụ thể, hoặc ngăn chặn truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể hoặc thông qua bất kỳ thiết bị nào đến Dịch vụ, trang web và thông tin, mà không cần phải giải thích. Quyền này có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi.

Quyền Ưu Tiên

Luật cá cược nhà cái và các Điều kiện và Điều khoản khác về việc sử dụng và truy cập Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và trang Web là không thể tách rời và có ưu tiên trong trường hợp xung đột. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các phiên bản tiếng Anh và các phiên bản khác của Điều Khoản và Điều Kiện, phiên bản tiếng Anh sẽ có giá trị và được tham chiếu theo trong việc quy định quyền và nghĩa vụ dưới Điều Khoản và Điều Kiện và Luật Cá Cược Nhà Cái.

Điều Kiện Bất Khả Kháng

Nếu Fun88 không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo Điều kiện và Điều khoản này do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Fun88, như thay đổi luật và quy định, hoạt động của cơ quan chính phủ, các sự kiện tự nhiên hoặc tình huống khẩn cấp khác, quý khách đồng ý thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu hậu quả của những sự kiện đó.

Từ Bỏ

Việc Fun88 không thực hiện bất kỳ Điều khoản nào trong này tại bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ các quyền của Fun88 theo Điều khoản này. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản khác và không gây tổn hại cho quyền của Fun88 trong tương lai.

Luật điều chỉnh và quyền xét xử

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin này sẽ tuân theo luật pháp của Philippines. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh, nếu bạn là nguyên đơn, Tòa án của Philippines sẽ giải quyết theo quy tắc và điều kiện của Tòa án tại thời điểm đó, bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này. Ngôn ngữ sử dụng trong trọng tài sẽ là tiếng Anh.

Trong trường hợp FUN88 là nguyên đơn, FUN88 có quyền chọn:

 • Chuyển tranh chấp và giải quyết trước tòa án trong khu vực tài phán mà FUN88 chỉ định; hoặc
 • Đưa ra tố tụng trước tòa án của Philippines, mà bạn đồng ý tuân thủ và thực thi, miễn là quyền của FUN88 để thực hiện hành động pháp lý hoặc tố tụng không bị ảnh hưởng ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

Trách Nhiệm Đánh Bạc

FUN88 cung cấp tính năng cho phép thành viên tự khóa tài khoản của mình trong 7 hoặc 90 ngày. Khi tính năng này được kích hoạt trên tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, tài khoản sẽ không được mở lại cho bất kỳ lí do nào cho đến khi khoảng thời gian đã hết. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn chặn việc mở tài khoản mới. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email . Thành viên cũng có thể yêu cầu tạm thời đóng tài khoản của mình. FUN88 sẽ gửi email đến địa chỉ đã đăng ký của thành viên tại .

Tuyên Bố Trách Nhiệm Jackpot Lũy Tiến

Jackpot Lũy tiến sẽ bắt đầu với số tiền mới sau khi có người chơi giành được Jackpot hoặc khi một Jackpot mới bắt đầu.

Một số Jackpot yêu cầu giấy phép để nạp số tiền mới. Tuy nhiên, một số trò chơi PT yêu cầu người chơi đóng góp một số tiền để bắt đầu. Các trò chơi bao gồm: A night out, Beach Life, Captain’s Treasure, Desert Treasure, Dr Love More, Fei Cui Gong Zhu, Football Rules, Forest Of Wonder, Fruit Mania, Geisha Story, Geisha Story Jackpot, Gold Rally, Highway Kings, Liu Fu Shou, Lotto Madness, Magic Slots, Nian Nian You yu, Purple Hot, Queen Of The Pyramids, Silent Samurai Jackpot, Silver bullet, Streak Of Luck, Thai Temple, The love boat và Wulong Jackpot.